Ekonomi Jardueren gaineko Zerga (E.J.Z): altak, bajak eta aldaketak