Zergadunaren egutegia 2021

2021-03-22
KONTZEPTUA ALDIA HASIERA DATA AMAIERA DATA
Zirkulazio Zerga 2021 2021/02/25 2021/04/14
Lurralde-ekarpena 1. SEIHILEKOAN 2021 2021/05/14 2021/06/30
Lurralde-ekarpena 2. SEIHILEKOAN 2021 2021/10/11 2021/11/30
Ibia 2021 2021/10/11 2021/11/30
EJZ 2021 2021/09/14 2021/10/25

Helbideratu gabeko ordainagiriak ordainagirian zehazten diren moduetako edozeinetan ordaindu ahal izango dira.

Helbideratutako erreziboak, borondatezko aldia amaitu ondoren, errezibo bakoitzean adierazten den kontuan kargatuko dira.